کانکس استاندارد

کانکس

کانکس

کانکس استاندارد  به کانکس هایی گفته می شود که جهت استفاده نگهبانی ، اداری ، مدیریتی و تجهیز کارگاهی مورد استفاده قرار میگیرند .

لطفا جهت اطلاعات بیشتر در زمینه کانکس استاندارد با شرکت کانکس دانگاه تماس حاصل فرمایید

Comments are closed