کانکس استیجاری

کانکس دانگاه اجاره دهنده کانکس و خانه های پیش ساخته در ایران

شرکت کانکس دانگاه برای اجاره کانکس در خدمت شما مشتریان محترم است . کانکس اجاره ای در کانکس دانگاه به دو شکل است یا به صورت کانکس سالنی و فلت و کانکس با امکانات رفاهی, در

این روز شما را با این محصول آشنا می سازیم . کانکس اجاره ای به صورت سالن در ابعاد و اندازه های گوناگون است . که بیشتر با اندازه های ۴متر طول و ۶ متر طول به بالا موجود است .

کانکس اجاره ای با امکانات رفاهی که در داخل کانکس از سرویس بهداشتی و آشپزخانه و غیره استفاده می گردد

Comments are closed