کانکس مدیریتی

کانکس مدیریتی

کانکس مدیریتی

کانکس مدیریتی یا اداری  به کانکس هایی گفته می شود که جهت استفاده اداری و مدیریتی مورد استفاده قرار می گیرد.

ابعاد آنها ۶  * ۲٫۴۰ ، ۸ * ۲٫۴۰ و ۱۲ * ۲٫۴۰ می باشد که در صورت نیاز ابعاد آنها به صورت سفارشی نیز ساخته خواهد شد.

همچنین دیواره های داخلی آنها از PVC و یا MDF و دیواره های خارجی آنها از ورق های گالوانیزه رنگ کوره ایی می باشد .

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با شرکت کانکس دانگاه تماس حاصل فرمایید

 

Comments are closed