کانکس نانوایی

کانکس نانوایی

کانکس نانوایی

کانکس نانوایی به محصولی گفته میشود که جهت فروش نان به صورت سیار و یا پخت نان همراه با تنور مورد استفاده قرار می گیرد.

ابعاد این محصول از ۲ *۲ تا ۱۲ * ۲٫۴۰ متغیر می باشد.

لطفا جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

Comments are closed