کانکس نگهبانی

pic_negahba-kampozet_aکیوسک های نگهبانی جهت استفاده در مناطقی که نیاز به نگهبانی می باشد مورد استفاده قرار میگیرد که در ابعاد ۲ * ۲ و ۳ * ۲ مورد استفاده قرار میگیرد و دیواره های بیرونی آن از جنس کامپوزیت و یا ورق های رنگ کوره ایی ساخته می شود و به صورت تک پنجره ، ۲ پنجره ، ۳ پنجره و حتی ۴ پنجره نیز طراحی می شوند .

جهت اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

Comments are closed