کانکس هیدروپونیک

هیدروپونیک

هیدروپونیک

کانکس هیدروپونیک  جهت استفاده گلخانه ها برای تولید علوفه در تمام طول سال مورد استفاده قرار می گیرد .

مزایای استفاده از آن در کاهش هزینه تولید علوفه و جلوگیری از انتقال آلودگیهای محیطی به دام و دامداری ها  می باشد

برای اطلاعات بیشتر لطفا با شماره های شرکت کانکس دانگاه تماس حاصل فرمایید

Comments are closed