کانکس کارگاهی

کانکس

کانکس

کانکس کارگاهی به کانکس هایی گفته می شود که جهت تجهیز کارگاه  و اسکان کارگران مورد استفاده قرار میگیرد که با ابعاد مختلف ساخته می شوند و پیشنهاد می شود در دیواره های داخلی کانکس از PVC ساخته شود تا در شرایط سخت نسبت به MDF مقاومت بیشتری داشته باشد.

کانکس کارگاهی می تواند در ابعاد ۲ * ۳ و ۴ * ۲٫۴۰ و ۶ * ۲٫۴۰ ساخته و طراحی شوند.

جهت اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

Comments are closed