کلینیک صحرایی

کانکس کلینیک صحرایی

کانکس کلینیک صحرایی

کانکس کلینیک صحرایی به محصولاتی گفته می شود که در مناطق صعب العبور مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول جهت اورژانس سیار و یا دندانپزشکی سیار مورد استفاده قرار می گیرد. پیشنهاد می شود کانکس کلینیک صحرایی را بصورت متحرک خریداری کنید تا در صورت نیاز قابلیت جا به جایی را داشته باشند.

Comments are closed