کانکس کارگری

کانکس دست دوم

  کانکس کارگری  امروز محصول دیگری از شرکت کانکس دانگاه را به شما خریداران محترم معرفی می کنیم کانکس کارگری : این کانکس برای اسکان موقت و یا دائم کارکنان و کارگران مورد استفاده قرار می گیرد . کانکس کارگری از جمله کانکس هایی می باشد که به علت قیمت…

Continue reading