قیمت کانکس دست دوم در تهران

کانکس دست دوم

  قیمت کانکس دست دوم در تهران قیمت کانکس در تهران و سایر شهرهای دیگر به علت تولید کانکس در تهران نسبتا پایین تر است و سایر سازندگان در شهرهای دیگر به علت رقابت کمتر قیمت کانکس را بالا نگه می دارند  شرکت کانکس دانگاه برای پایین آوردن قیمت سعی کرده با…

Continue reading