کانکس مدیریتی

کانکس مدیریتی یا اداری  به کانکس هایی گفته می شود که جهت استفاده اداری و مدیریتی مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد آنها ۶  * ۲٫۴۰ ، ۸ * ۲٫۴۰ و ۱۲ * ۲٫۴۰ می باشد که در صورت نیاز ابعاد آنها به صورت سفارشی نیز ساخته خواهد شد. همچنین دیواره های…

Continue reading