کانکس با قیمت مناسب

کانکس دانگاه مبنای تولید خود را بر تولید جنس با کیفیت با پایین ترین قیمت ممکن در بازار قرار داد  و با گذشت نیم قرن در این امر موفق بوده است در راستای تکمیل و تحقق این هدف و با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از روکود شرکت کانکس دانگاه را…

Continue reading