کانکس ساندویچ پانلی

کانکس ساندویچ پانلی به محصولاتی گفته می شود که دیواره های خارجی و داخلی آنها از ساندویچ پانل ساخته می شود که جنس درجه ۱ شرکت کانکس دانگاه نیز می باشد. کانکس ساندویچ پانلی در هر ابعادی که مشتریان گرامی در نظر داشته باشند طراحی و ساخته می شود. همچنین…

Continue reading