کانکس فروشگاهی

کانکس فروشگاهی کانکس دانگاه سازنده انواع کانکس فروشگاهی در ابعاد و اندازه مختلف می باشد . کانکس فروشگاهی ساخته شده در دانگاه کانکس بسیار متنوع و گوناگون است . این نوع کانکس برای مصارف مغازه و یا سوپر مارکت های کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد . معمولا…

Continue reading