کانکس پیچ و مهره ایی

کانکس های قابل مونتاژ یا پیچ و مهره ایی به کانکس هایی گفته می شود که اسکلت آنها به صورت پیچ و مهره ایی به یکدیگرمتصل می باشند و قابلیت مونتاژ دارند. این محصول برای مشتریانی که بطور مداوم در حال جابجایی هستند بسیار مناسب می باشد. همچنین این محصول…

Continue reading