کانکس نانوایی

کانکس نانوایی به محصولی گفته میشود که جهت فروش نان به صورت سیار و یا پخت نان همراه با تنور مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد این محصول از ۲ *۲ تا ۱۲ * ۲٫۴۰ متغیر می باشد. لطفا جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

Continue reading