کانکس هیدروپونیک

کانکس هیدروپونیک  جهت استفاده گلخانه ها برای تولید علوفه در تمام طول سال مورد استفاده قرار می گیرد . مزایای استفاده از آن در کاهش هزینه تولید علوفه و جلوگیری از انتقال آلودگیهای محیطی به دام و دامداری ها  می باشد برای اطلاعات بیشتر لطفا با شماره های شرکت کانکس دانگاه تماس…

Continue reading