کانکس کارگاهی

کانکس کارگاهی به کانکس هایی گفته می شود که جهت تجهیز کارگاه  و اسکان کارگران مورد استفاده قرار میگیرد که با ابعاد مختلف ساخته می شوند و پیشنهاد می شود در دیواره های داخلی کانکس از PVC ساخته شود تا در شرایط سخت نسبت به MDF مقاومت بیشتری داشته باشد.…

Continue reading