کلینیک صحرایی

کانکس کلینیک صحرایی به محصولاتی گفته می شود که در مناطق صعب العبور مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول جهت اورژانس سیار و یا دندانپزشکی سیار مورد استفاده قرار می گیرد. پیشنهاد می شود کانکس کلینیک صحرایی را بصورت متحرک خریداری کنید تا در صورت نیاز قابلیت جا به…

Continue reading