کانکس نگهبانی

کیوسک های نگهبانی جهت استفاده در مناطقی که نیاز به نگهبانی می باشد مورد استفاده قرار میگیرد که در ابعاد ۲ * ۲ و ۳ * ۲ مورد استفاده قرار میگیرد و دیواره های بیرونی آن از جنس کامپوزیت و یا ورق های رنگ کوره ایی ساخته می شود و به…

Continue reading